Pravila

Uslovi i ograničenja privatnosti i odgovornosti www.kupiknjigu.rs


Ograničenja odgovornosti:
 

- kupiknjigu.rs nije odgovoran za informacije i sadržaj koji postavljaju korisnici.
- uprava kupiknjigu.rs nije odgovorna za kvalitet ili opis predmeta koje korisnici
razmenjuju, prodaju i kupuju na ovoj stranici. Korisnik je odgovoran za svaki predmet koji postavi na stranicu. - kupiknjigu.rs ne snosi odgovornost pri nepotpunim transakcijama.
- administracija kupiknjigu.rs nije odgovorna za bilo koju novčanu ili ne-materijalnu štetu
kojoj privatni ili pravni korisnik može biti izložen i koja direktno ili indirektno može biti posledica informacija objavljenih na kupiknjigu.rs .
.


Polisa privatnosti:
 

- Sakupljeni podaci o korisnicima kupiknjigu.rs su poverljivi i zaštićeni od svake neovlašdene upotrebe. Lični podaci koji se koriste za identifikaciju svakog korisnika neće biti prosleđeni nekom trećem licu bez dozvole korisnika.
- kupiknjigu.rs zadržava pravo da prosledi e-mail adresu blokiranog korisnika drugim korisnicima koji nisu završili započete transakcije sa tim blokiranim korisnikom.
- Procesom registracije korisnika taj korisnik se slaže sa pravilima kupiknjigu.rs i svestan je da može biti blokiran ukoliko se ne pridržava tih pravila.
- administracija kupiknjigu.rs ima pravo da koristi sve informacije koje korisnici daju prilikom registracije.
- Informacije koje se prikupljaju pri registraciji korisnika na kupiknjigu.rs se dele na privatne i anonimne.
- administracija kupiknjigu.rs dobija prava na intelektualnu svojinu fotografija i opisa koji se postavljuju na ovaj sajt.
- Informacija o osobi koja postavlja kontradiktorne informacije može biti prosleđena nadležnim organima u skladu sa zakonima Republike Srbije.
- Podaci o korisnicima koji otkažu svoje članstvo se čuva u bazi kupiknjigu.rs u periodu od tri naredna meseca.
- Zakonom je zabranjeno da se reprodukuje na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima celina ili deo stranice bez napismene dozvole od administracije sajta kupiknjigu.rs . Takođe nije dozvoljeno prevođenje na neki drugi jezik, adaptacija, reprodukovanje ili neka druga aktivnost koja može narušavati prava osnivača kupiknjigu.rs . Ekskluzivno pravo na zaštitni znak kupiknjigu.rs štite zakoni i regulative Republike Srbije.© 2016 www.kupiknjigu.rs. Zabranjeno je kopiranje ili umnožavanje sadržaja sajta bez dozvole vlasnika. Dizajn: www.orlovlet.com